Idee Kids en Kriebels & Kuren zijn nu Heyo - Wild van vakantiekampen!
Ik heb dit bericht gelezen

Corona-update Frankrijk

Heyo volgt de maatregelen in Frankrijk op de voet op. Dit zijn momenteel de coronaregels in Frankrijk. Deze maatregelen kunnen nog wijzigen. Iedereen die ingeschreven is voor een vakantiekamp ontvangt wijzigingen in maatregelen ook per mail.

Heenreis: attesten en documenten

Elke deelnemer (vanaf 6 jaar) brengt volgende zaken mee naar het busvertrek:

  • Identiteitskaart of Kids-ID
  • Europese Ziekteverzekeringskaart (vraag deze kaart ten minste 1 maand voor vertrek aan bij je ziekenfonds)
  • COVID-certificaat op basis van basisvaccinatie (180 dagen geldig), booster (270 dagen geldig) of herstel (180 dagen geldig). We vragen een geprinte versie.
  • EU Digital Passenger Locator Form (nodig voor de heenreis). We vragen een geprinte versie.

Let op dat je vaccinatie- of herstelcertificaat gedurende heel het vakantiekamp geldig is.

Je kan het EU digitaal COVID-certificaat downloaden via https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
De ouder waarbij de deelnemer ten laste staat meldt zich aan op dit platform en kan de gegevens van zijn/haar zoon of dochter raadplegen. We vragen dit document af te drukken.

Mondmasker

Voorzie voldoende mondmaskers in je valies en handbagage voor uitstappen in Frankrijk.

Ziekte of koorts

Omdat we nog steeds extra voorzichtig moeten zijn, vragen we dat deelnemers die vijf dagen voor de start van het vakantiekamp koorts hadden of ziek geweest zijn, niet deelnemen. Enerzijds kan je anderen besmetten (ongeacht het over COVID-19 gaat of niet), anderzijds ben je door een verzwakt immuunsysteem zelf ook vatbaarder voor ziekte.

Als dit het geval is voor jouw zoon of dochter, neem dan zo snel mogelijk contact op via info@heyo.be of 09 210 80 00. We rekenen hiervoor op de eerlijkheid en verantwoordelijkheidszin van alle ouders.

We bekijken dan of we je zoon of dochter op een later vakantiekamp kunnen inschrijven of dat we het inschrijvingsgeld in jouw spaarpot storten.

Wordt een deelnemer ziek tijdens het vakantiekamp?

Bij ernstige symptomen van COVID-19 (o.a. koorts) legt de deelnemer ter plaatse een test af. We contacteren jou als ouder in verband met de verdere stappen:

Bij een positieve test

  • Een plaatselijke arts bepaalt de verdere procedure.
  • We richten ter plaatse een quarantaine ruimte in waar de deelnemer de ziekte eventueel kan uitzitten.
  • We organiseren een verlengd verblijf en latere terugkeer indien nodig.

We rekenen tijdens deze coronaperiode op de verantwoordelijkheid van de ouders om deelnemers die positief testen, op te vangen in het buitenland. Dit in het geval als de lengte van de quarantaine langer duurt dan de oorspronkelijke vakantieperiode.

Terugreis en thuiskomst

Op volgende website kan je informatie raadplegen over de te volgen regels bij terugkeer uit het buitenland: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/