Idee Kids en Kriebels & Kuren zijn nu Heyo - Wild van vakantiekampen!
Ik heb dit bericht gelezen

Corona-update Spanje

Heyo volgt de maatregelen in Spanje op de voet op. Dit zijn momenteel de coronaregels in Spanje. Deze maatregelen kunnen nog wijzigen. Iedereen die ingeschreven is voor een vakantiekamp ontvangt eventuele wijzigingen ook per mail.

Heenreis: attesten en documenten

Elke deelnemer vanaf 12 jaar brengt volgende zaken mee naar het busvertrek.

 • Identiteitskaart of kids-ID
 • Europese Ziekteverzekeringskaart: vraag deze kaart ten minste 1 maand voor vertrek aan bij je ziekenfonds
 • COVID-certificaat op basis van
  • vaccinatiebewijs: basis (geldigheid 9 maanden)* of booster (onbeperkt geldig),
  • herstelcertificaat (geldigheid 6 maanden) of
  • negatief testresultaat: antigeen (uitgevoerd 24 uur voor aankomst) of PCR (uitgevoerd 72 uur voor aankomst).

* Voor jongeren tem 18 jaar is de basisvaccinatie onbeperkt geldig in Spanje.

Je kan het EU digitaal COVID-certificaat downloaden via https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
De ouder waarbij de deelnemer ten laste staat meldt zich aan op dit platform en kan de gegevens van zijn/haar zoon of dochter raadplegen.


Mondmasker

Neem voldoende mondmaskers mee in je handbagage en je valies. In Spanje is het dragen van een mondmasker verplicht in alle zorginstellingen (ziekenhuis, dokter,...) en op het openbaar vervoer.

Ziekte of koorts

Omdat we nog steeds extra voorzichtig moeten zijn, vragen we dat deelnemers die vijf dagen voor de start van het vakantiekamp koorts hadden of ziek geweest zijn, niet deelnemen. Enerzijds kan je anderen besmetten (ongeacht het over COVID-19 gaat of niet), anderzijds ben je door een verzwakt immuunsysteem zelf ook vatbaarder voor ziekte.

Als dit het geval is voor jouw zoon of dochter, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons onthaalteam via info@heyo.be of 09 210 80 00. We rekenen hier op de eerlijkheid en verantwoordelijkheidszin van alle ouders.

Indien je je vakantiekamp dient te annuleren door ziekte of koorts, bekijken we samen of we je zoon of dochter op een later vakantiekamp kunnen inschrijven, of om het reeds betaalde inschrijvingsgeld voor onbepaalde duur in je Heyo spaarpot te plaatsen.

Wordt een deelnemer ziek tijdens het vakantiekamp?

Bij ernstige symptomen van COVID-19 (o.a. koorts) legt de deelnemer ter plaatse een test af. We contacteren jou als ouder in verband met de verdere stappen:

Bij een positieve test

 • Een plaatselijke arts bepaalt de verdere procedure.
 • We richten ter plaatse een quarantaine ruimte in waar de deelnemer de ziekte eventueel kan uitzitten.
 • We organiseren een verlengd verblijf en latere terugkeer indien nodig.

We rekenen tijdens deze coronaperiode op de verantwoordelijkheid van de ouders om deelnemers die positief testen op te vangen in het buitenland. Dit in het geval de lengte van de quarantaine langer duurt dan de oorspronkelijke vakantieperiode.

Terugreis en thuiskomst

Op volgende website kan je informatie raadplegen over de te volgen regels bij terugkeer uit het buitenland: https://www.info-coronavirus.b...