Idee Kids vzw en Kriebels en Kuren vzw worden Heyo!
Ik heb dit bericht gelezen

Privacy Policy Idee Kids

In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op de website door Idee Kids vzw worden verzameld, hoe Idee Kids vzw deze gegevens gebruikt en hoe de gegevens worden beveiligd. Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van je persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden. Idee Kids vzw kan in de toekomst besluiten de privacyverklaring te wijzigen indien bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens worden verwerkt die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

Wanneer je de website bezoekt louter om informatie te vinden over Idee Kids vzw of haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van je geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer je bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief) kan je gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw familie, login, e-mailadres, geslacht, straat, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer en afbeelding) mee te delen.
Telkens als je persoonsgegevens verstrekt, zal Idee Kids vzw ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Je garandeert dat de gegevens die je aan Idee Kids vzw meedeelt je toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Idee Kids vzw mee te delen. Idee Kids vzw kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer je gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Idee Kids vzw verwerkt de persoonsgegevens om met je in contact te treden, om je de producten of diensten te kunnen leveren die je hebt gevraagd of waarvoor je je hebt geregistreerd, om je te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop Idee Kids vzw evenementen plaatsvinden; wedstrijden, etc.), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden. Idee Kids vzw stuurt je enkel de info waarvoor je zich inschrijft op de website zoals de nieuwsbrief. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan je expliciete toestemming welke je in volledige vrijheid kan geven of weigeren. Idee Kids vzw zal de door jou verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring. Als Idee Kids vzw jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je jou ertegen verzetten.

Idee Kids vzw beschermt jouw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kan je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van jouw gegevens, dan kan je contact opnemen met Idee Kids vzw. Idee Kids vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Indien jouw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kan je ons verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of te verwijderen.
Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden behandeld. Idee Kids vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domein van de website langs waar je naar de Idee Kids vzw-website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat.