24 alternatieven voor ‘Hoe was het?’

Enthousiast stel je als ouder de vraag: ‘Hoe was het op kamp?’
Het antwoord dat volgt ‘goed’ of ‘weet ik niet’. Herkenbaar?

Na een kampdag zijn kinderen vaak moe of alweer bezig met het volgende. De meeste kinderen zitten dan helemaal niet te wachten op een uitgebreid gesprek over de dag. Bij thuiskomst, bij het avondeten of voor het slapengaan, zijn momenten waarop dat misschien beter lukt.

Praten met je kind gaat het makkelijkst als je kind er open voor staat. Kinderen kiezen vaak zelf het moment waarop ze willen praten. Je kunt deze momenten herkennen door kleine gespreksopeningen die je kind zelf geeft.

De vraag ‘Hoe was het op kamp?’ is een open vraag. Voor kinderen zijn open vragen soms nog erg moeilijk om te beantwoorden. Gesloten vragen (ja/neen vragen) zijn dan weer makkelijker te beantwoorden, maar zorgen niet voor dat je echt tot dialoog komt. Wat werkt dan wel? Open vragen in een bepaalde richting. We geven jou alvast wat inspiratie mee. Hiermee help je je kind antwoord te geven en geef je je kind tegelijkertijd de ruimte om zijn eigen verhaal te vertellen.

Veel vertelplezier!

Alternatieven voor blog