FAQ

Wat versta ik onder 'vrijwilligersstatuut', 'Artikel 17' & 'jobstudent'?

Vrijwilliger

Als monitor kan je bij Heyo aan de slag onder het vrijwilligersstatuut.

Organisaties zonder winstoogmerk, waar wij als vzw onder vallen, mogen volgens de vrijwilligerswet vrijwilligers inschakelen. Omdat er sprake is van een verzekeringsplicht is elke vrijwilliger bij ons automatisch verzekerd.

In principe is vrijwilligerswerk een onbezoldigde activiteit. Wat wij wel voorzien is een forfaitaire kostenvergoeding die afhankelijk is van de rol die je opneemt binnen onze organisatie.

Er zijn limieten bepaald voor de kostenvergoeding die je als vrijwilliger mag ontvangen per jaar en dit over alle organisaties heen waar je als vrijwilliger actief bent.

De maximale bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers worden jaarlijks geïndexeerd. In 2024 bedraagt het plafond van de kostenvergoeding €1659,23 per jaar.

Leuk weetje voor wie als flexmonitor bij ons aan de slag gaat: Weet dat jouw kilometervergoeding niet als forfaitaire kostenvergoeding moet rekenen. En dus geen invloed heeft op het limiet die jaarlijks wordt opgesteld.

Wil je graag meer weten over het vrijwilligersstatuut? Surf dan gerust eens naar https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/

Artikel 17

Als hoofdmonitor en coördinator (vakantiekampen zonder overnachting) ga je bij ons aan de slag onder Artikel 17 (wat vroeger in de volksmond 25-dagenregel heette).

Het toegelaten aantal uren en de limieten per kwartaal om onder dit Artikel occasioneel sociocultureel werk te verrichten, verschillen naargelang of je nog studeert bent of niet. Een occasioneel sociocultureel werker kan namelijk gelijk wie zijn, in gelijk welk statuut: werknemers, werklozen, gepensioneerden, zelfstandigen, studenten, ambtenaren, leerkrachten, werknemers in tijdskrediet … Klik hier voor een overzicht van het toegelaten aantal uren en de limieten per kwartaal.

Wanneer je actief bent onder Artikel 17 sluit je met ons een arbeidsovereenkomst af van bepaalde duur. Deze overeenkomst kan je terugvinden op je monitorenpagina en daar ook digitaal ondertekenen.

Artikel 17 stelt zowel de werkgever als de werknemer vrij van RSZ. Er wordt geen bedrijfsvoorheffing afgehouden van je loon. De niet-student zal wel, op het moment van fiscale afrekening in de personenbelasting, een vast bedrag (10% van de totale Heyo vergoeding) aan inkomstenbelasting betalen.


Jobstudent

Wanneer je bij ons actief bent als brochureverdeler word je ingeschreven als jobstudent.

Een jobstudent is minstens 15 jaar oud en regelmatig ingeschreven in een onderwijsinstelling. Per jaar kan je 600 uur als jobstudent aan de slag gaan en dit, naast een solidariteitsbijdrage van 2,71%, onbelast! Je betaalt dus geen bedrijfsvoorheffing.

Wil je graag meer te weten komen over het wettelijk kader dat van toepassing is op het statuut jobstudent? Surf dan naar studentatwork.be

Momenteel verdient elke jobstudent bij Heyo 12,76 euro bruto per uur (opgelet: dit kan verschillen van de vergoeding die je krijgt als monitor). Dit statuut valt te combineren met zowel Artikel 17 als het vrijwilligersstatuut.

Leuk weetje: Een student die afstudeert kan in hetzelfde jaar als zijn/haar afstuderen in de zomervakantie nog volgens het gunstig stelsel werken als jobstudent.


PS

Weet je niet zeker onder welk statuut je valt? Neem dan een kijkje bij de veelgestelde vraag 'Welke vergoeding krijg ik als monitor?'.

Welke vergoeding krijg ik als monitor?

Klik hier voor een duidelijk overzicht van alle vergoedingen per functie/rol.

Hoe geef ik mijn voorkeuren door?

  1. Surf naar heyo.be/monitoren.
  2. Klik rechts bovenaan op 'Mijn monitorenprofiel' en log in.
  3. Klik op 'Zoek een kamp' en stel je kandidaat voor jouw favoriete vakantiekamp.
  4. Onder 'voorkeuren' vind je de vakantiekampen waarvoor je je kandidaat stelde.
  5. Dubbelcheck bij 'Gegevens' of alles correct staat op het tabblad 'Persoonsgegevens' en 'Medische info'.

Lukt het je niet om deze stappen te doorlopen? Ons rekruteringsteam staat iedere weekdag paraat tussen 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur (monitor@heyo.be of 0497 41 82 31).

Al deze stappen doorlopen? Super! Op die manier staat jouw monitorenprofiel helemaal klaar en kan ons rekruteringsteam je sneller inplannen!

Heeft het begeleiden van een vakantiekamp impact op mijn kinderbijslag?

Vrijwilliger

Neen, een vergoeding voor vrijwilligerswerk is toegelaten. Meer informatie over de impact van je persoonlijke situatie op je kinderbijslag vind je hier terug.

Artikel 17

Als je werkzaam bent onder Artikel 17 dan bepaalt het feit of je student of niet-student bent het toegelaten aantal uren en de limieten per kwartaal. Klik hier voor meer informatie. Als je als student werkzaam bent dan kan je maximaal 190 uur onder Artikel 17. Dit is cumuleerbaar met je recht op 600 uur studentenarbeid. Overschrijd je die 190 uur, dan worden deze uren afgetrokken van je studentenquotum (600 uur). Als student kan je dus 190 uur in dit kader werken en dan nog 600 uur in het kader van studentenarbeid, vooraleer je riskeert je groeipakket te verliezen.

Jobstudent

Neen, als je jonger bent dan 18 jaar heb je altijd recht op kinderbijslag. Na die leeftijd hangt het aantal uren dat je mag werken af van je woonplaats. Meer informatie vind je hier terug.

PS

Weet je niet zeker onder welk statuut je valt? Neem dan een kijkje bij de veelgestelde vraag 'welke vergoeding krijg ik als monitor?'

Heeft het begeleiden van een vakantiekamp impact op mijn personenbelasting?

Vrijwilliger

Neen, de vrijwilligersvergoeding is vrijgesteld van sociale en fiscale lasten. Je dient er zelf over te waken dat je op jaarbasis de maximum vrijwilligersvergoeding van €1626,77 (maximumbedrag vanaf 1 januari 2023) niet overschrijdt. Dit voor al het vrijwilligerswerk dat je op jaarbasis uitvoert, dus niet alleen voor onze organisatie.

Artikel 17


Wie werkt onder Artikel 17 (noemden we voorheen vaak 25-dagenregel) ontvangt een loon. Dit loon is vrijgesteld van RSZ, je betaalt er met andere woorden geen sociale zekerheid op. Ook wordt er sinds 2022 geen bedrijfsvoorheffing meer afgehouden van je loon. Wel zal de niet-student, op het moment van fiscale afrekening in de personenbelasting, een vast bedrag (10% van de totale Heyo vergoeding) aan inkomstenbelasting betalen.

Jobstudent

Neen, een studentenjob is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. Er wordt wel een fiscale fiche opgemaakt voor je personenbelasting. Daarnaast is er een solidariteitsbijdrage van toepassing waarvan 2,71 % ten laste is van de werknemer.

PS

Weet je niet zeker onder welk statuut je valt? Neem dan een kijkje bij de veelgestelde vraag 'welke vergoeding krijg ik als monitor?'

Hoe bereid ik een vakantiekamp met overnachting voor?

Voor de start van het vakantiekamp spreek je af met medemonitoren om samen de activiteiten en de activiteitenplanning uit te werken. Heyo zorgt voor een eerste kennismaking tijdens het voorbereidend moment. Daarnaast zijn er nog een aantal online leerpaden die je dient door te nemen als (hoofd)monitor beleving.

Alle info vind je hier!

Hoe bereid ik een vakantiekamp zonder overnachting voor?

Jij kiest jouw vakantiekamp en Heyo bezorgt je een draaiboek; een vat vol inspiratie met mogelijke ravot-, crea-, en spelactiviteiten. De perfecte tool om je helemaal klaar te stomen om zo mee te duiken in de onblusbare fantasiewereld van de kinderen. Je krijgt als monitor de vrijheid om deze activiteiten naar je hand te zetten. Ook het nodige materiaal wordt door Heyo voorzien.

Afhankelijk van je monitorrol stomen we je op tijd klaar voor jouw start via onze vorming.

Alle info vind je hier!

Hoe interpreteer ik de beschikbare plaatsen via 'Vind een kamp'?

Bij 'Zoek een kamp' op jouw monitorenprofiel, kan je zien voor welke kampen we nog monitoren zoeken. We geven graag wat toelichting:


Voor vakantiekampen met overnachting

We gaan aan de slag met alle ontvangen voorkeuren/kandidaturen om zo een complementair monitorenteam samen te stellen. Nadat deze puzzel gelegd werd, bevestigen we jouw plekje of stellen een alternatief voor.

Het aantal beschikbare monitorenplaatsen per vakantiekamp worden aangepast wanneer een voorkeur/kandidatuur definitief bevestigd werd. Raadpleeg de beschikbare kampen via 'Vind een kamp'.

Voor vakantiekampen zonder overnachting

We gaan aan de slag met alle ontvangen voorkeuren/kandidaturen en matchen individuele monitoren met een vakantiekamp. Binnen de week bevestigen we jouw plekje of stellen een alternatief voor.

Raadpleeg de beschikbare kampen via 'Vind een kamp'.

Kan ik mijn vakantiekamp nog annuleren?

Bij onvoorziene of dringende redenen kan je jouw getekend contract verbreken. Bedankt om je annulatie steeds tijdig door te bellen op het nummer 0497 41 82 31.

Krijgt mijn familie korting op Heyo vakantiekampen?

Geef je een vakantiekamp zonder overnachting (georganiseerd door Heyo)? Dan mogen je kinderen gratis mee die week. Gaat je nichtje, neefje, zusje ... die week ook op vakantiekamp? Dan ontvangen zij een korting ter waarde van €10.


Laat het ons in elk geval zeker weten zodat we deze leuke familiekorting(en) in mindering kunnen brengen. Tot snel bij Heyo!

Tot hoeveel dagen voor aanvang van een eendaags vormingsmoment kan ik kosteloos annuleren?

Voor een annulering van een eendaags vormingsmoment kan, tot 8 dagen voor aanvang, het reeds betaalde inschrijfgeld overgezet worden naar een ander vormingsmoment of kan er een terugbetaling aangevraagd worden. Vanaf 8 dagen voor vertrek worden onderstaande kosten op de totaalprijs aangerekend indien de reden tot annulering niet onder de annuleringsdekking valt:

Annulering 8 dagen voor vertrek: 100%
Omboeking 8 dagen voor vertrek: gratis

Tot hoeveel dagen voor aanvang van een meerdaags vormingsmoment kan ik kosteloos annuleren?

Voor een annulering van een meerdaags vormingsmoment kan, tot 14 dagen voor aanvang, het reeds betaalde inschrijfgeld overgezet worden naar een ander vormingsmoment of kan er een terugbetaling aangevraagd worden. Vanaf 14 dagen voor vertrek worden onderstaande kosten op de totaalprijs aangerekend indien de reden tot annulering niet onder de annuleringsdekking valt:

Annulering 14 dagen voor vertrek: 100%
Omboeking 14 dagen voor vertrek: gratis

Waar komt Heyo vandaan?

Sinds september 2021 sloegen de vakantiekampexperten 'Idee Kids' en 'Kriebels & Kuren' de handen in elkaar. Da's dubbel zoveel expertise, plezier én een garantie op nog meer onvergetelijke momenten!

- vakantiekampen van 2,5 tot 18 jaar
- in binnen-én buitenland en met gloednieuwe thema's
- een aanbod op maat van elke leeftijd en persoonlijkheid
- met als missie: 'kinderen en jongeren spontaan laten groeien door samen te ontdekken en te beleven'.

Ontdek meer over Heyo via heyo.be.

Waar vind ik mijn loonbrief en fiscale fiche terug?

Artikel 17 (van toepassing voor hoofdmonitoren & coördinatoren)

Je ontvangt een uitnodiging via e-mail van ons sociaal secretariaat, SD Worx, met de vraag om een profiel aan te maken. Hiermee kan je je registreren op het portaal myworkandme. Via dit portaal kan je je loonbrief raadplegen. Ga je aan de slag onder Artikel 17 en ben je een niet-student? Dan kan je er ook je fiscale fiche raadplegen.

Vrijwilligersvergoeding (alle andere monitoren)
Werk je onder het statuut 'vrijwilliger'? Dan ontvang je een vergoeding, geen loon. Om die reden ontvang je dus ook geen loonfiche.

Wanneer en hoe ontvang ik mijn vergoeding?

Heyo werkt met maandelijkse betalingen. Je ontvangt je vergoeding ten laatste de zevende werkdag van de maand volgend op je vakantiekamp of studentenjob. Dit op voorwaarde dat we beschikken over al jouw gegevens en je overeenkomsten in orde zijn.

Welke winacties organiseert Heyo voor monitoren?

Doorheen het jaar lanceert Heyo tal van winacties waar je als monitor aan kan deelnemen. En daar vallen heel wat leuke prijzen mee te winnen!

Ontdek ze allemaal bij de rubriek 'Nieuws'.

Hoe gebruik ik social media op vakantiekamp?

  • Post niets dat discriminerend, beledigend of obsceen is. Ook niet bij de concurrentie.
  • Ontdek je een opmerking (positief of negatief) op social media? Reageer niet zelf, maar geef het door via monitor@heyo.be. Onze marketingafdeling zal vanuit de officiële pagina op een gepaste manier reageren.
  • Post geen vertrouwelijke info die enkel voor intern gebruik is (bv. cijfers, rapporten …).
  • Ga niet openlijk in dialoog met andere monitoren over de Heyo werking. Als je vragen/bezorgdheden hebt, bespreek het dan altijd met de coördinator van jouw locatie.
  • Wees voorzichtig met het delen van foto's van deelnemers op je eigen accounts.

Wat doe ik als er pers langskomt op vakantiekamp?

In sommige gevallen kan het zijn dat er een journalist op vakantiekamp langskomt. Beantwoord zelf geen vragen. Noteer de gegevens van de journalist (naam, medium, bedrijf, gsm-nummer ...) en contacteer jouw coördinator. Hij/zij zal dit dan verder opvolgen met de medewerkers van kantoor.

Ik wil een melding maken van grensoverschrijdend gedrag op een Heyo vakantiekamp.

Via een online formulier kan je melding maken van grensoverschrijdend gedrag door een deelnemer, een Heyo monitor, een Heyo medewerker of een leverancier die werkt voor Heyo. Dit kan volledig anoniem. Via deze link ga je naar het formulier.

Wat moet ik doen als ik iets verloren ben op vakantiekamp?

We vragen om een verloren voorwerp maximaal 4 dagen na het vakantiekamp via mail te melden aan info@heyo.be. Heb je een foto van het verloren voorwerp? Voeg deze zeker toe. Wij gaan hier vervolgens intern mee aan de slag en houden je op de hoogte.