Vormingen

Als monitor spelen jullie een essentiële rol in het creëren van een betoverende en veilige omgeving voor kinderen die deelnemen aan onze vakantiekampen. Daarom benadrukken wij het cruciale belang van het volgen van een degelijke vorming of opleiding als (hoofd)animator in het jeugdwerk.

  • Onder 'Kadervorming' vind je meer informatie over de geattesteerde cursussen animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk.
  • Onder 'Vorming kamp met overnachting' vind je alle informatie om je als (hoofd)monitor goed voor te bereiden op je vakantiekamp met overnachting.
  • Onder 'Vorming kamp zonder overnachting' vind je alle informatie om je als (hoofd)monitor goed voor te bereiden op je vakantiekamp zonder overnachting.
  • Onder 'Extra vormingen' vind je vormingen over uiteenlopende onderwerpen waarop je kan intekenen wanneer je er interesse in hebt.