Algemene voorwaarden

Heyo

De vakantiekampen worden georganiseerd door Heyo vzw, erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als landelijke jeugdvereniging, 0877.974.714, RPR Antwerpen. Op de vakantiekampen met overnachting is de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van toepassing. Alle vakantiekampen zijn bestemd voor kinderen en jongeren tussen 2,5 en 18 jaar. Elk jaar biedt Heyo de kinderen en jongeren een uitgebreide keuze aan vakantiebestemmingen, projectkampen en activiteiten. Alle activiteiten georganiseerd door Heyo staan onder voortdurende begeleiding van Heyo monitoren. Vakantiekampen, die georganiseerd worden door partnerorganisaties, worden begeleid door monitoren van de betreffende partners. Voor de vakantiekampen die georganiseerd worden door partners van Heyo wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van de betreffende organisaties.

Vlaanderen Verbeelding Werkt

Algemene voorwaarden van Heyo

Artikel 1: Prijzen en betaling

Prijs

De geafficheerde prijs is – behoudens vergissing – vast. Het inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang i.g.v. vakantiekampen zonder overnachting en verzekering. Bij inschrijving zijn er optionele diensten die kunnen gereserveerd worden, tenzij anders vermeld op de website.

Hoe betalen

Heyo werkt met 1 gestructureerde mededeling per gezin/account en creëert zo de mogelijkheid om alle vakantiekampen ineens te betalen. Nadat het inschrijvingsgeld ontvangen is, ontvangt de ouder/voogd onmiddellijk een betaalbevestiging. De ontvangen betaling wordt zichtbaar op het Heyo profiel ‘menu, mijn betalingen’. Het kan een 3 tal dagen duren vooraleer een betaling door het bankcircuit is verwerkt en aldus zichtbaar wordt voor de ouder/voogd.

Betalen kan op verschillende manieren, online via QR of kaartlezer, meteen of tot 14 werkdagen na inschrijving.

Betalen kan ook per overschrijving via een gestructureerde mededeling en dit binnen 14 werkdagen na inschrijving. De benodigde gegevens worden na elke inschrijving per mail verzonden.

Betalen kan ook met cheques en bonnen. Contacteer info@heyo.be om de betaling te verwerken.

Voor de vakantiekampen met overnachting gelden dezelfde betaalvoorwaarden maar wordt het totaalbedrag opgesplitst in voorschot en saldo. Het voorschot bedraagt 30% en moet binnen de 14 werkdagen na inschrijving betaald worden. Het saldo moet ten laatste 30 dagen voor vertrek betaald zijn.

Reserveer je op minder dan 30 dagen voor de startdag van je vakantiekamp, dan moet het saldo betaald worden op de vervaldatum zoals vermeld op het betaaloverzicht.

Spreiding of uitstel van betaling

Voor een aangepast betalingsplan kan je contact opnemen met Heyo via info@heyo.be.

Kortingen

De aangeduide prijs voor Helan Onafhankelijk ziekenfonds klanten is de prijs voor Helan Onafhankelijk ziekenfonds klanten in orde met de bijdragen aanvullende diensten. Deze prijs is enkel geldig als je klant bent op het moment dat het vakantiekamp doorgaat. De prijs is geldig in alle andere omstandigheden. Om de nodige klantenkorting toe te kennen, wordt in de Helan databank gecontroleerd of de Helan ziekenfonds klant in orde is met de bijdragen aanvullende diensten. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de onderneming om een controle uit te voeren.

Alle andere kortingen en andere voordelen staan vermeld op de heyo.be.

Verzekering

Een verzekering lichamelijke ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid is voor elke deelnemer in de prijs inbegrepen. Het is sterk aan te raden zelf een goede reisbijstandsverzekering voor vakanties met overnachting met bijvoorbeeld optie SKI af te sluiten. (uiterlijk 30 dagen voor de afreis).

Ziekte, diefstal, materiële schade en verlies zijn niet inbegrepen in de verzekering.

Artikel 2: Annulering en wijzigingen door de reiziger

Voor alle vakantiekampen, is een beperkte annuleringsdekking inbegrepen, geldig tot vertrekdag.

Voor alle annuleringen die buiten de voorwaarden vallen dienen annuleringskosten te worden bepaald volgens de bepalingen hieronder.

Annuleringskosten vakantiekampen zonder overnachting

Voor een annulering van een vakantiekamp zonder overnachting kan, tot 14 dagen voor aanvang, het reeds betaalde inschrijfgeld overgezet worden naar je Heyo spaarpot. Bij een terugbetaling wordt standaard € 12 transactiekost afgehouden op het betaalde inschrijvingsgeld.
Vanaf 14 dagen voor de start van het vakantiekamp worden volgende kosten op de totaalprijs aangerekend indien de reden tot annulering niet onder de annuleringsdekking valt:

 • Annulering 14 dagen voor de start van het vakantiekamp: 100%

Annuleringskosten vakantiekampen met overnachting

1. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. Alle annuleringen moeten via e-mail naar info@heyo.be gemeld worden.

De datum van de annulering wordt bepaald door de datum van kennisname van de annulering door de organisator.

Voor alle vakantiekampen met overnachting is een beperkte annuleringsdekking inbegrepen, geldig tot vertrekdag. De voorwaarden bezorgen we op aanvraag via info@heyo.be. Voor alle annuleringen die buiten de voorwaarden vallen dienen annuleringskosten te worden betaald volgens de bepalingen hieronder.

2. Volgende bedragen zijn verschuldigd aan Heyo. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon:

Bij annulering wordt standaard een transactiekost van €12 gerekend. Omboeken naar een andere vakantieperiode is kosteloos. Vanaf 59 dagen voor vertrek worden bovenop de administratieve kost van €12 onderstaande kosten op de totaalprijs aangerekend:

 • 59 tot 30 dagen voor vertrek: 50%
 • 29 tot 15 dagen voor vertrek: 75%
 • vanaf 14 dagen voor vertrek: 100%

Annuleringskosten vormingsmomenten monitoren

Voor een annulering van een eendaags vormingsmoment kan, tot 14 dagen voor aanvang, het reeds betaalde inschrijfgeld overgezet worden naar een ander vormingsmoment of kan er een terugbetaling aangevraagd worden. Vanaf 14 dagen voor vertrek worden volgende kosten op de totaalprijs aangerekend indien de reden tot annulering niet onder de annuleringsdekking valt:

 • Annulering 14 dagen voor vertrek: 100%

Voor een annulering van een meerdaags vormingsmoment kan, tot 14 dagen voor aanvang, het reeds betaalde inschrijfgeld overgezet worden naar een ander vormingsmoment of kan er een terugbetaling aangevraagd worden. Vanaf 14 dagen voor vertrek worden volgende kosten op de totaalprijs aangerekend indien de reden tot annulering niet onder de annuleringsdekking valt:

 • Annulering 14 dagen voor vertrek: 100%

Artikel 3: Aansprakelijkheid

1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.

2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats in het geval van busreizen en op de vakantiebestemming in het geval van vakantiekampen zonder vervoer.

3. Toediening medicatie: De ouder/voogd of arts verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift. Bezorg het Heyo onthaal het toedieningsvoorschrift via mail. De monitor verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit tijdens het vakantiekamp nodig is. De monitor of Heyo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

Artikel 4: Klachten

De deelnemer/ouder kan een klacht of bezorgdheid rechtstreeks bespreken met de hoofdmonitor van het vakantiekamp ter plaatse of met het onthaal van Heyo via telefoon of e-mail. Heyo verstuurt na elk vakantiekamp een evaluatiemail waar eveneens gepolst wordt naar de tevredenheid van ouder en deelnemer. Heyo garandeert om met de gekregen feedback aan de slag te gaan.

Artikel 5: Beeldmateriaal

Beeldmateriaal opgenomen tijdens de vakantiekampen kunnen voor publicitaire doeleinden gebruikt worden door Heyo als je daar toestemming voor hebt gegeven.

De voorkeur kan steeds gewijzigd worden op je Heyo profiel bij menu ‘mijn familie’.

Artikel 6: Praktische afspraken

Ski- en snowboardvakanties

Als je ski-of snowboardmateriaal huurt is de skihelm standaard inbegrepen. Heyo verplicht het dragen van de skihelm op de ski-en snowboardvakanties. Wie zelf materiaal meeneemt, voorziet een eigen skihelm.

Terughalen van deelnemers

Deelnemers die de goede werking van het vakantiekamp verstoren, mededeelnemers, monitoren, derden of zichzelf in gevaar brengen, of de afspraken rond alcohol, drugs of rookwaren niet volgen, dienen op eigen kosten het vakantiekamp te verlaten. Ouders zorgen voor de ophaling van het kind binnen de 24u.  Niet genoten vakantiedagen noch de terugrit met de daaraan verbonden extra kosten worden niet terugbetaald.

Terugbetaling niet-genoten vakantiedagen

Wanneer je kind tijdens het vakantiekamp afwezig is door ziekte of andere redenen wordt een onderscheid gemaakt tussen vakantiekampen met of zonder overnachting en vakantiekampen georganiseerd door Heyo zelf of een partner van Heyo.

 • Vakantiekampen zonder overnachting georganiseerd door Heyo: op vertoon van ziektebriefje of attest worden dagen met volledige afwezigheid in je Heyo spaarpot geplaatst.
 • Vakantiekampen zonder overnachting georganiseerd door een partner van Heyo: niet-genoten vakantiedagen worden niet terugbetaald.
 • Vakantiekampen met overnachting georganiseerd door Heyo of een partner van Heyo: niet-genoten vakantiedagen worden niet terugbetaald. Op de ski-en/of snowboardvakanties is er voor de niet-genoten skidagen geen terugbetaling van de skipas, noch skimateriaal mogelijk.

Start- en einduur

De vermelde uren zijn indicatief. De ouder moet er rekening mee houden dat zowel voor- als tijdens het vakantiekamp wijzigingen kunnen voorvallen.

Website

Alle gegevens die op de website vermeld staan zijn correct behoudens typfouten. De ouder wordt steeds in kennis gesteld van eventuele aanpassingen, voor de start van het vakantiekamp.

Inschrijven voor een vakantiekamp op de website betekent dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Fiscaal attest

Een vakantiekamp van Heyo is voor kinderen tot 14 jaar fiscaal aftrekbaar. De maandag na het vakantiekamp ontvangt de ouder automatisch het fiscaal attest per mail. Dit attest zal vanaf dan ook te downloaden zijn op het Heyo profiel. Ouders kunnen dit bij hun belastingaangifte voegen.

Om het attest, na je vakantieperiode automatisch te ontvangen, dien je zowel het rijksregisternummer van de ouder als het rijksregisternummer van de deelnemer in te vullen. Het is belangrijk dat het attest op naam staat waarvan de deelnemer fiscaal ten laste is. Het attest kan enkel opgemaakt worden met deze gegevens.

Geschillen

Voor alle geschillen die betrekking hebben op de vakantiekampen zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Privacy

Via Heyo worden persoonsgegevens verzameld. We gebruiken deze gegevens om een vakantiekamp te organiseren. Hiervoor kunnen wij de verzamelde gegevens doorgeven aan verschillende organisaties zoals jeugdpensions, busmaatschappij of onze Heyo monitoren.

Deze verwerking van gegevens kadert altijd binnen de organisatie van het vakantiekamp. De gegevens gebruiken we ook om je te informeren over de diensten en activiteiten van de vzw. Indien je dit niet wenst, laat het ons weten via e-mail naar privacy@helan.be.

Volgens de GDPR heb je ook het recht om inzage te vragen van je persoonsinformatie. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen, dit is steeds mogelijk via privacy@helan.be.
De privacy policy van Heyo vind je hier.

Heyo is aan een wettelijke bewaartermijn gebonden voor het bewaren van bepaalde persoonsgegevens. Indien de wet geen termijn voorschrijft kan Heyo de gegevens bewaren gedurende een termijn die hij noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de taken.

Pakketreiswetgeving

Algemene voorwaarden van de geschillencommissie voor pakketreisovereenkomsten

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en de doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst (PRW art. 5, 1°)

§ 1

De organisator en ook de doorverkoper, verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

 1. de voornaamste kenmerken van de reisdiensten
  a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten
  b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën
  c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming
  d) de verstrekte maaltijden
  e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs
  f) ingeval zulks niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep
  g) de taal waarin de andere toeristische diensten desgevallend worden verricht
  h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteiten
 2. de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die alsnog voor rekening van de reiziger kunnen zijn
 3. de betalingsmodaliteiten
 4. het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald
 5. algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over geldende formaliteiten op gezondheidsgebied
 6. de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding
 7. inlichtingen over de annulering en/of bijstandsverzekeringen
§ 2

De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardformulier wordt verstrekt aan de reiziger (cfr. PRW art. 6).

§ 3

De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij bij wederzijds akkoord van de partijen. (cfr. PRW art. 8).

Artikel 3: Informatie vanwege de reiziger

 1. De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.
 2. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: De pakketreisovereenkomst (cfr. PRW art. 10-14)

§ 1
 1. Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is, deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF.
 2. Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
§ 2

De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie, zoals vermeld in artikel 2, en de volgende informatie:

 1. de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan
 2. dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis en een bijstandsverplichting heeft
 3. de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie
 4. de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of om zijn beklag te doen over mogelijke nonconformiteit
 5. de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden
 6. informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is
 7. informatie over de interne klachtenafhandeling
 8. informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbehandeling
 9. informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen
§ 3

Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator

de reiziger:

 1. de nodige ontvangstbewijzen;
 2. vouchers en vervoerbewijzen;
 3. informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

§ 1
 1. Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet.
 2. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
 3. Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
  a) de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
  b) de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
  c) de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
 4. Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
§ 2

Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, zijn de regels inzake wijziging van toepassing.

§ 3

Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of de PDF, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

§ 4

In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt, staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom

 1. Behalve indien anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreis-overeenkomst, als voorschot, een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
 2. Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeen gekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand voor de vertrekdatum.
 3. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of de doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

§ 1

De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

 1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk zeven dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF, op de hoogte stelt en
 2. de eventueel bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.
§ 2

Degene die de pakketreisovereenkomst overdraagt, en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt, in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis

§ 1

De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

 1. de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
 2. het om een onbeduidende verandering gaat, en
 3. de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF, in kennis stelt.
§ 2

Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

a) van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis

b) van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt

c) van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit

d) van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

e) in voorkomend geval, de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan

§ 3

Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

§ 4

Indien de pakketreisovereenkomst op grond van §2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

§ 1

De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

 1. indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
  a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen
  b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen
  c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
 2. indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
§ 2

In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug, zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

§ 1
 1. De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
 2. In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
 3. Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
§ 2
 1. De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen.
 2. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.
§ 3

De organisator betaalt, uiterlijk binnen de veertien dagen, alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis

§ 1

De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

§ 2

Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

 1. onmogelijk is, of
 2. onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten
 3. Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of op een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.
§ 3
 1. Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken.
 2. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
§ 4
 1. Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten, niet kan worden verricht biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit
 2. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
 3. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
§ 5
 1. Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken.
 2. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
 3. Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding
§ 6

Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

§ 7

De beperking van de kosten, zoals bedoeld in §6, is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

§ 8

De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

§ 9

De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

§1

De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

§2

Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de, door de wet van 21/11/2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

§ 1

De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

§ 2

De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

§ 3

De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

 1. de reiziger
 2. een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen of
 3. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

§ 1

De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

 1. nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand
 2. de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen
§ 2

Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

 1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet de reiziger deze zo snel mogelijk per duurzame gegevensdrager indienen bij de doorverkoper of reisorganisator.
 2. Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
 3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de pakketreis-overeenkomst bij de doorverkoper of bij de reisorganisator per duurzame gegevensdrager zijn klacht formuleren.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of Rechtbank

 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor rechtbank.
 2. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden; noch als eisende, noch als verwerende partij.
 3. De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag meer dan 1250 €, bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van het per duurzame gegevensdrager bezorgde bericht, waarin wordt aangegeven dat een dossier met vordering vanaf 1250 € werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
 4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra vier maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil).
 5. Geschillen met betrekking tot lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
 6. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.