Melding grensoverschrijdend gedrag

Via onderstaand formulier kan je melding maken van grensoverschrijdend gedrag door een deelnemer, een Heyo monitor, een Heyo medewerker of een leverancier die werkt voor Heyo.

Deze melding wordt behandeld door het AanspreekPunt Integriteitschending (API).

Wat is een API?

Het aanspreekpunt integriteit (API) of de vertrouwenspersoon is een eerste aanspreekpunt waarbij je terechtkan met vragen, vermoedens of klachten over een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. Situaties waarbij sprake kan zijn van een integriteitsschending zijn bijvoorbeeld: agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, discriminatie...

Iedereen kan een integriteitsschending melden, ook al ben je niet rechtstreeks betrokken.

Wat gebeurt er met je klacht of vraag?

De API luistert naar je en neemt elke melding serieus. Samen maken jullie een inschatting van de ernst van de situatie en hoe die best aangepakt wordt, inclusief nazorg. Als het nodig is zal de API, de melder doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

Dit doet een aanspreekpunt integriteit niet:

  • Hulpverlenen: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel zal elke melding opvolging krijgen en worden doorverwezen naar hulpverlening als dat nodig blijkt.
  • Oordelen: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan wordt de meest geschikte opvolging voorzien. De API gaat nooit op onderzoek naar de schuldige.
  • Beroepsgeheim bewaren: de API heeft discretieplicht maar geen beroepsgeheim. Soms zal er ingegrepen worden, bijvoorbeeld als er sprake is van gevaar. Dat gebeurt altijd in overleg met de melder.

We vinden het belangrijk om je bij te staan en om samen naar een gepaste oplossing te zoeken. De melding die je maakt, is vertrouwelijk en wordt in alle discretie behandeld.
Je kan de melding ook anoniem maken. Weet wel dat we dan geen contact met je kunnen opnemen.

Om dit goed te kunnen opvolgen, vragen we je om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.