Win een Heyo jeugdboekenpakket

Wedstrijd jeugdboekenmaand

Maart is jeugdboekenmaand a.k.a feestmaand voor Heyo! Veel van onze thema’s hebben namelijk een link met boeken. En om jullie te laten meevieren, verloten we dit boekenpakket.

Je kan het pakket winnen door te raden hoeveel Heyo thema’s een link hebben met een boek. Deelnemen kan tot en met 24 maart door te reageren op de wedstrijdpost op Facebook of Instagram. De deelnemer die dichtst bij het juiste aantal zit, wint!

Extra kans maken? Laat ons weten van welk boek jij graag een vakantiekamp maakt, en je mag een tweede gok wagen op de wedstrijdvraag.

De winnaar wordt in de week van 27 maart op persoonlijk op de hoogte gebracht.

Wedstrijdregelement
 • Concept | De wedstrijd wordt georganiseerd door Heyo vzw, met zetel te 9090 Melle, Zwaantjesstraat 33 en met ondernemingsnummer 0877.974.714. Heyo geeft een jeugdboekenpakket weg. De deelnemers die het juiste antwoord geven op de schiftingsvraag juist beantwoorden, maken kans op het winnen van het boekenpakket.
 • Voorwaarden | Deelname aan de wedstrijd kan van 16 maart 2023 t.e.m. 23 maart 2023 door deel te nemen via Facebook of Instagram. De wedstrijd staat open voor iedereen. De wedstrijd wordt op 23 maart 2023 om middernacht afgesloten. De winnaar wordt na afloop van de wedstrijd op de hoogte gebracht. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs.

  Er kan maar één keer deelgenomen worden door eenzelfde persoon. Door de bijkomende wedstrijdvraag te beantwoorden, kan maximaal twee keer deelgenomen worden door eenzelfde persoon. Gebeurt het toch dat één persoon meerdere keren de schiftingsvraag beantwoordt, gelden enkel de eerst twee ontvangen deelnames.

  De deelnemer aanvaardt door zijn deelname aan de wedstrijd dit reglement. Heyo vzw behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, te beperken of te annuleren als de omstandigheden dat vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. Als misbruik, misleiding of fraude wordt vastgesteld, behoudt Heyo zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten voor deze wedstrijd en/of andere wedstrijden. Er kan tegen de beslissingen van Heyo geen beroep worden aangetekend.
 • Winnaar | Om in aanmerking te komen om te winnen, moet de schiftingsvraag zo dicht mogelijk benaderd worden. De persoon die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert, wint. In geval van een ex aequo zal de persoon die het eerst deelnam, winnen. De winnaars worden na afloop van de wedstrijd persoonlijk op de hoogte gebracht.
 • Prijs | De winnaar krijgt een jeugdboekenpakket van vijf boeken. De prijs is niet in te ruilen tegen geld of andere voordelen in natura.

  De prijs wordt in de loop van de maand die volgt op het einde van de wedstrijd verzonden.
 • Privacy | De gegevens van de deelnemers die zich registreren, worden enkel gebruikt om de prijs aan winnaar te bezorgen. Heyo bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijk genomen noodzakelijk wordt geacht om het vervullen van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld mogelijk te maken.