Heeft het begeleiden van een vakantiekamp impact op mijn kinderbijslag?

Vrijwilliger

Neen, een vergoeding voor vrijwilligerswerk is toegelaten. Meer informatie over de impact van je persoonlijke situatie op je kinderbijslag vind je hier terug.

Artikel 17

Als je werkzaam bent onder Artikel 17 dan bepaalt het feit of je student of niet-student bent het toegelaten aantal uren en de limieten per kwartaal. Klik hier voor meer informatie. Als je als student werkzaam bent dan kan je maximaal 190 uur onder Artikel 17. Dit is cumuleerbaar met je recht op 600 uur studentenarbeid. Overschrijd je die 190 uur, dan worden deze uren afgetrokken van je studentenquotum (600 uur). Als student kan je dus 190 uur in dit kader werken en dan nog 600 uur in het kader van studentenarbeid, vooraleer je riskeert je groeipakket te verliezen.

Jobstudent

Neen, als je jonger bent dan 18 jaar heb je altijd recht op kinderbijslag. Na die leeftijd hangt het aantal uren dat je mag werken af van je woonplaats. Meer informatie vind je hier terug.

PS

Weet je niet zeker onder welk statuut je valt? Neem dan een kijkje bij de veelgestelde vraag 'welke vergoeding krijg ik als monitor?'