Heeft het begeleiden van een vakantiekamp impact op mijn personenbelasting?

Vrijwilliger

Neen, de vrijwilligersvergoeding is vrijgesteld van sociale en fiscale lasten. Je dient er zelf over te waken dat je op jaarbasis de maximum vrijwilligersvergoeding van €1659,26 (maximumbedrag vanaf 1 januari 2024) niet overschrijdt. Dit voor al het vrijwilligerswerk dat je op jaarbasis uitvoert, dus niet alleen voor onze organisatie.

Artikel 17


Wie werkt onder Artikel 17 (noemden we voorheen vaak 25-dagenregel) ontvangt een loon. Dit loon is vrijgesteld van RSZ, je betaalt er met andere woorden geen sociale zekerheid op. Ook wordt er sinds 2022 geen bedrijfsvoorheffing meer afgehouden van je loon. Wel zal de niet-student, op het moment van fiscale afrekening in de personenbelasting, een vast bedrag (10% van de totale Heyo vergoeding) aan inkomstenbelasting betalen.

Jobstudent

Neen, een studentenjob is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. Er wordt wel een fiscale fiche opgemaakt voor je personenbelasting. Daarnaast is er een solidariteitsbijdrage van toepassing waarvan 2,71 % ten laste is van de werknemer.

PS

Weet je niet zeker onder welk statuut je valt? Neem dan een kijkje bij de veelgestelde vraag 'welke vergoeding krijg ik als monitor?'