Wat versta ik onder 'vrijwilligersstatuut', 'Artikel 17' & 'jobstudent'?

Vrijwilliger

Als monitor kan je bij Heyo aan de slag onder het vrijwilligersstatuut.

Organisaties zonder winstoogmerk, waar wij als vzw onder vallen, mogen volgens de vrijwilligerswet vrijwilligers inschakelen. Omdat er sprake is van een verzekeringsplicht is elke vrijwilliger bij ons automatisch verzekerd.

In principe is vrijwilligerswerk een onbezoldigde activiteit. Wat wij wel voorzien is een forfaitaire kostenvergoeding die afhankelijk is van de rol die je opneemt binnen onze organisatie.

Er zijn limieten bepaald voor de kostenvergoeding die je als vrijwilliger mag ontvangen per jaar en dit over alle organisaties heen waar je als vrijwilliger actief bent.

De maximale bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers worden jaarlijks geïndexeerd. In 2024 bedraagt het plafond van de kostenvergoeding €1659,23 per jaar.

Leuk weetje voor wie als flexmonitor bij ons aan de slag gaat: Weet dat jouw kilometervergoeding niet als forfaitaire kostenvergoeding moet rekenen. En dus geen invloed heeft op het limiet die jaarlijks wordt opgesteld.

Wil je graag meer weten over het vrijwilligersstatuut? Surf dan gerust eens naar https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/

Artikel 17

Als hoofdmonitor en coördinator (vakantiekampen zonder overnachting) ga je bij ons aan de slag onder Artikel 17 (wat vroeger in de volksmond 25-dagenregel heette).

Het toegelaten aantal uren en de limieten per kwartaal om onder dit Artikel occasioneel sociocultureel werk te verrichten, verschillen naargelang of je nog studeert bent of niet. Een occasioneel sociocultureel werker kan namelijk gelijk wie zijn, in gelijk welk statuut: werknemers, werklozen, gepensioneerden, zelfstandigen, studenten, ambtenaren, leerkrachten, werknemers in tijdskrediet … Klik hier voor een overzicht van het toegelaten aantal uren en de limieten per kwartaal.

Wanneer je actief bent onder Artikel 17 sluit je met ons een arbeidsovereenkomst af van bepaalde duur. Deze overeenkomst kan je terugvinden op je monitorenpagina en daar ook digitaal ondertekenen.

Artikel 17 stelt zowel de werkgever als de werknemer vrij van RSZ. Er wordt geen bedrijfsvoorheffing afgehouden van je loon. De niet-student zal wel, op het moment van fiscale afrekening in de personenbelasting, een vast bedrag (10% van de totale Heyo vergoeding) aan inkomstenbelasting betalen.


Jobstudent

Tijdens de vakantieperiodes zoeken we ook ondersteuning op kantoor en in ons magazijn, hierbij ga je aan de slag als jobstudent.

Een jobstudent is minstens 15 jaar oud en regelmatig ingeschreven in een onderwijsinstelling. Per jaar kan je 600 uur als jobstudent aan de slag gaan en dit, naast een solidariteitsbijdrage van 2,71%, onbelast! Je betaalt dus geen bedrijfsvoorheffing.

Wil je graag meer te weten komen over het wettelijk kader dat van toepassing is op het statuut jobstudent? Surf dan naar studentatwork.be

Momenteel verdient elke jobstudent bij Heyo 13,02 euro bruto per uur (opgelet: dit kan verschillen van de vergoeding die je krijgt als monitor). Dit statuut valt te combineren met zowel Artikel 17 als het vrijwilligersstatuut.

Leuk weetje: Een student die afstudeert kan in hetzelfde jaar als zijn/haar afstuderen in de zomervakantie nog volgens het gunstig stelsel werken als jobstudent.


PS

Weet je niet zeker onder welk statuut je valt? Neem dan een kijkje bij de veelgestelde vraag 'Welke vergoeding krijg ik als monitor?'.