Privacyverklaring monitoren

Wie verwerkt jouw gegevens?
Dat is vzw Heyo, met ondernemingsnummer 0877.974.714 en hoofdvestiging te Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent. Vzw Heyo (hierna: “Heyo”) is een erkende landelijke jeugdvereniging die in het kader van jeugdwerking verschillende soorten reizen organiseert, zoals jeugdvakanties en gezinsvakanties en die daarbij door de privacywetgeving als verwerkingsverantwoordelijke wordt beschouwd. Dat betekent dat Heyo instaat en verantwoordelijk is voor de juiste verwerking van de gegevens en voor het antwoorden op privacygerelateerde vragen.

Meer info? Klik hieronder door naar onze privacyverklaring.

Privacyverklaring monitoren